ADRIAN DAVID

ADRIAN DAVID
"bihisan ka man ng magarang damit
wala ring halaga kapag ang dila ay pilipit"

.